NEMZETKÖZI BALATONI BOJLIS HORGÁSZVERSENY


2019 szeptember 26. - október 5.   Általános tudnivalók:   
  A felszerelés bejuttatásának a maximális távolsága a partéltől merőlegesen számított 1.500 méter.  

 • A verseny ideje alatt nincs lehetőség csapattag cserére.
 • A verseny csapatverseny, minden csapat maximum négy fős, és minimum 3 fős, akik nevét a kezdés előtt pontosítani kell. Mind a négyen (hárman)teljes értékű versenyzők!!!!!!
 • A verseny alatt 3 csapattagnak mindig a táborhelyen kell tartózkodni.
 • Minden csapat tábor helye ki lesz jelölve, és oda külső segítséget, hozzátartozót, rokont beengedni csak a szervezők engedélyével lehet, előzetes egyeztetés alapján.
 • Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a horgászatban.
 • A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, behúzás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.
 • Horgászni a szektoron belül lehet. Szektoron kívülre juttatni a szereléket tilos! Oldal irányban elhorgászni tilos (kivéve, ha a szervezők engedélyezik).
 • Minden versenyzőnek az országának megfelelő országos horgászengedéllyel kell rendelkeznie.
 • 2019. szeptember 27. péntek 14 órakor mehetnek vízre a csapatok. Addig csak a tábort építhetik.
 • A verseny végén minden csapat köteles valamennyi szerelékkel és anyaggal együtt rendben, tisztaságban elhagyni horgászhelyét.
 • A verseny lefújása után gyülekezés a sorsolás színhelyén 12:00-kor. Záró ceremónia 14.00-tól. Megtörténik az eredményhirdetés és a díjak átadása.

  Sorsolás menete:

 • Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! (Balatoni Horgászrend 2.6. pontja)

 • A regisztráció alkalmával kihúzott sorszám alapján növekvő sorrendben.
 • Nem vehet részt a versenyen az, aki nem regisztrálja magát a hivatalos regisztráció időtartama alatt és részükre a nevezési díj sem kerül visszatérítésre, kivéve, ha előzetesen jelezték késésüket a szervezőknek az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen és megfelelően indokolták azt. A szervezők a kérelmet elbírálják és döntésük végleges.
 • A késve regisztrálók, akiknek regisztrációját a szervezők még elfogadják, automatikusan utolsóként húznak sorszámot. Ha több ilyen csapat van, akkor a helyszínre érkezésük sorrendjében húzhatnak sorszámot miután igazolták jogos ottlétüket egy Admin Menedzsernek.
 • Ha egy csapat a hivatalos számhúzás végéig nem tud a helyszínre érni, úgy a részvételükről kizárólag a szervezők döntenek.
 • Ha egy csapat nem megy a színpadra, amikor hívják, a sorsolás folytatódik nélkülük. A kimaradt versenyzőket a sorsolás végén újra szólítják, még a késve érkezők előtt.

  A horgászat szabályai:

 • A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb 6 bottal horgászhat a csapat.
 • Botonként egy db, egyágú horog (legkisebb méret 8-as), hajszálelőkés felkínálási módban engedélyezett.
 • Minden csapat 2db botot használhat egyszerre parittyázásra vagy rakétázásra a hat vízben lévő bot, ill. a markerúszós bot mellett.
 • Horgászat során csak az un. bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező, surf botok horgászatra való használata.
 • Surf (maximum 420 cm) és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra és markerúszózásra használhatók.
 • A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél rövidebb kell, hogy legyen.
 • A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.
 • Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. Pasztaólom használata engedélyezett (arra etetőanyag is rágyúrható). A csalik pasztával történő bevonása, PVA termékek használata engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.
 • Etetőkosár, method kosár használata tilos!
 • Lebegtetni parafa, szivacs, lebegő bojli lehet.
 • Úszók használata tilos!
 • Fonott főzsinór használható! Ilyenkor legalább 10 m, minimum 50 mm-es monofil előtét használata kötelező.
 • Fonott előkezsinór maximálisan 50 centiméteres hosszúságban használható.
 • Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 120 centiméteres hosszúságban használható.
 • Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos!
 • Gubancgátló cső maximum 50 cm-es hosszban használható.
 • A monofil főzsinór átmérője nem haladhatja meg a 0,6 millimétert.
 • Fonott dobóelőtét maximum 780 cm hosszban használható!
 • Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.
 • A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos!
 • A vízből történő dobás engedélyezett. Viharjelzésen kívül a Somogy Megyei partok előtt legfeljebb 1.000 méter, a Veszprém és Zala Megyei Partok előtt legfeljebb 500 méter, I. fokú viharjelzésben a Balaton teljes területén a partéltől számított 500 méter távolságig, DE maximum mellig lehet a vízbe menni.
 • Másodfokú viharjelzés alatt a vízbegázolás, kizárólag mentőmellényben, maximum 1 méteres mélységig és a parttól számított maximum 50 méterig, saját felelősségre engedélyezett, kizárólag a már megakasztott hal fárasztására, szákolására, illetve letárolására!

 • Csalizásra csak bojli használható, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni.
 • Magok csalizásra történő használata nem engedélyezett!
 • Műanyag csali utánzatok használata nem engedélyezett!
 • A készségen felkínált bojlik legkisebb átmérője 12 mm lehet, melyet tovább faragni tilos.
 • Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb.
 • Etetésre használhatók:
  1. etetőanyagok, morzsák, granulátumok
  2. különböző állati- és növényi eredetű lisztek
  3. gyári, illetve házi készítésű bojlik és pelletek
  4. aromák, növényi eredetű magvak, etetőanyag ragasztók, valamint etetőanyag földek, lösz, agyag
  5. pusztán áztatott magvak használata nem engedélyezett
 • Etetőhajó használata engedélyezett!
 • A verseny ideje alatt csapatonként összesen 8 db jelölő bója használata engedélyezett, ami lehet világítással ellátott.
 • Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos, az etetőanyag vízbe juttatására.
 • Engedélyezett az etető csúzli, katapult, dobócső, etetőrakéta, parittya, spomb, PVA termékek alkalmazása.
 • Tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal megvilágítani, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, ernyők alatt, valamint szabad fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
 • Sötétedés után a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani. A vízről is jól láthatóan!
 • Sátrak, félsátrak, ernyők (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen, táboron belül lehetséges.
 • A csapatok az autókat nem hagyhatják a horgászállásokon (kivételeket jelezzük).
 • A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs, hozott segítő, a szomszéd csapat tagja).
 • Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a versenybíró kivizsgálja a halvesztés körülményeit, és amennyiben felelősség megállapítható, büntetés róható ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, kizárás. A büntetés kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik.
 • A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. Minden hal külön pontyzsákban tárolandó. A kifogott halakat mérlegelés után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.
 • Minden 15 kg-on felüli ponty fogását azonnal jelenteni kell. Ezen esetekben a fotózásig színezett fertőtlenítő használata tilos!
 • Kérünk mindenkit arra, hogy fokozott figyelmet szánjon a matracra helyezett halakra, mert ellenkező esetben a kövezésen és a talajon könnyen megsérülhetnek.
 • A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac (merev falú) és pontyzsák használata kötelező. A halakat pontyzsákban élve kell tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes terjedelmében a vízben kell lennie.
 • A csapatoknak minimum 8 db pontyzsákkal kell rendelkezniük, melyet a verseny szervezői a verseny elején ellenőrizhetnek.
 • A pontyzsákok megtelése esetén azonnali mérlegelést kell kérni.
 • A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a halvédelem, még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból szét kell vágni, a károsult csapat kártérítési igényt nem támaszthat.
 • Kötelező eszközök: 1 db, de lehetőség szerint 3db pontymatrac (merev falú), 2 db minimum 90×90 cm-es, sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő), sebfertőtlenítő, mérlegelő állvány, lebegő mérlegelő (legalább 1 db). A felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny egész ideje alatt a szervezők szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Bármely eszköz hiánya esetén az érintett csapat nem kezdheti meg a versenyt, illetve a megkezdett versenyt fel kell függeszteni az érintett csapat tekintetében mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a hiányzó eszköz. Ebben az esetben a versenyzésben elszenvedett hátrányért sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igény nem támasztható.
 • A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra

  szállítani az alábbi módokon szabad:

  - A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad

  vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.

  - A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt

  folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.

 • A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a verseny hivatalos vége után fejeződik be.

  Mérlegelés szabályai:

Reuben Heaton

Klikkelj rá!

 

 • Mérlegelést, és a visszaengedést csak a hivatalos mérlegelő végezheti. Minden mérlegelésről videó felvétel készül. A 15 kg feletti halak esetében a halat fogó horgász visszaengedheti, de csak a hivatalos mérlegelők jelenlétében, és a főbíró engedélyével.
 • Mérlegelési igényt csak 15 kg feletti hal esetén kell jelezni sms-ben, telefonhívással. A mérlegelés 0-24 órás folyamatos.
 • A versenybe minden 7kg feletti ponty, koiponty számít bele. Tehát a legalább 7001 gr-os hal számít bele a versenybe.
 • Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.
 • A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók szólalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.
 • Minden halat a szervezők által biztosított mérlegelőhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt.
 • Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra, gramm pontossággal (pl. 7215 gr). A méréseket az erre kijelölt segítők hajtják végre.
 • A fogás adatai felkerülnek egy hárompéldányos mérlegelő lapra, melyet aláírásával hitelesít a halat kifogó versenyző, és a mérlegelő. Eredeti példány a mérlegelőké, a tömb marad a csapatnál. A tömböket a verseny végén a mérlegelők összegyűjtik.
 • Mérlegeléssel kapcsolatban óvásnak utólag helye nincs.
 • Amíg a mérőcsapat megérkezik a horgászhelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani. Minimum a parttól számított 2 m távolságban, megfelelő vízmélységben. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és ráhelyezni a mérőfelületre. Mérés után a halakat vissza kell bocsátani.
 • A verseny állásáról a verseny hivatalos Facebook oldalán, és weboldalán lehet tájékozódni.

 

Szankciók:

PIROS lapos szankciók:
Versenyből való azonnali kizárással jár: PIROS LAP

 • A vízirendészet által tetten ért olyan szabálysértés elkövetése, amely a viharjelzéshez kötődik:
  A./ csónakkal az I. fokú viharjelzés hatálya alatt 500 méteren túl bent tartózkodnak;
  B./ csónakkal a II. fokú viharjelzés hatálya alatt a vízterületen tartózkodnak.

  A szabálysértés tényét a Vízirendészet szolgálatparancsnoka telefonon közli a verseny főbírójával vagy a versenybizottság kijelölt tagjával, a csapat számának a megjelölésével.

 • ha a csapat bármely tagja II. fokú viharjelzés esetén vízre megy csónakkal (abban az esetben, ha nincs rendőri intézkedés, de a versenybizottság/zsűri/rendezőség/versenybíró észleli).

A főbíró hatásköre a csapatot kizárni:

 • ha 6 bottal történő horgászat mellett, csak két csapattag tartózkodik a kihúzott horgászhelyen
 • ha a csapat szektoron kívül (oldalirányban) horgászik (kivéve, ha erre a szervezők engedélyt adnak)
 • I. fokú viharjelzésben bármely csapattag 500 m-nél (a partra merőlegesen mérve) messzebb tartózkodik a vízben
 • a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal
 • a halakkal való kíméletlen bánásmód
 • a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata
 • a csalás
 • kizárás jár a késésért (a nevező csapat a nyitó ünnepségre nem érkezik meg)
 • verseny hivatalos kezdete előtt vízre megy a csapat bármely tagja

Piros lapot kapott csapat nem indulhat 2020-ban a VIII. NBBH-n.

SÁRGA lapos szankciók: 

Figyelmeztetés jár SÁRGA LAP = 8 ÓRA VERSENY FELFÜGGESZTÉS AZ EGÉSZ CSAPAT SZÁMÁRA!

MÁSODIK SÁRGA LAP UTÁN 24 ÓRA VERSENY FELFÜGGESZTÉS AZ EGÉSZ CSAPATNAK, AMIT A VERSENY BÍRÓK HATÁROZNAK MEG MIKORTÓL!!! -Ha egy csapat meg kapta a második sárga lapját és ismételten sárga lapos figyelmeztetésben részesülne, úgy azonnali kizárásra kerül! Harmadik sárga lap NINCS csak KIZÁRÁS (Piros lap)! A sárga lapok utáni verseny felfüggesztés megkezdését mindig a versenybizottság határozza meg. Tehát nem automatikusan a szabályszegés után azonnal!

 • az alábbi szabály megszegése: „Másodfokú viharjelzés alatt a vízbe gázolás, kizárólag mentőmellényben, maximum 1 méteres mélységig és a parttól számított maximum 50 méterig, saját felelősségre engedélyezett, kizárólag a már megakasztott hal fárasztására, szákolására, illetve letárolására”
 • ha ólmot használ a csapat elhagyós szerelék esetén
 • alábbi szabály megszegése:

  a csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra

  szállítani az alábbi módokon szabad:

  - A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad

  vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.

  - A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt

  folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.
 • ha bárki más a csapattagokon kívül etet, vagy fáraszt
 • ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe
 • ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik
 • ha a halakat nem megfelelően tárolják
 • figyelmeztetés jár a szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alá került horgásznak
 • a szervezők rendelkeznek azon joggal, mind a verseny ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy szankciókat szabjanak ki a horgászokra, csapatokra vagy segítőkre, ha azok szabálysértést követnek el
 • minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadók
 • a verseny szabályzatban előírt eszközök hiánya, vagy nem rendeltetés szerű használata
 • a kötelező mentőmellény használatának elmulasztása

A sárgalapot kapott csapat elveszíti az előnevezési jogát a 2020-as a VIII. NBBH-ra!

Időjárás: Az időjárási körülményeket figyelembe véve minden esetben a versenyszervezők döntenek a verseny kezdetét és végét, esetleg megszakítását illetően. 

Klikkelj rá!Csónak használat:

 • Csónak az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. mellékletben foglalt Hajózási Szabályzat [HSz.] megtartásával használható, és csak a HSz. előírásai szerint, JELEN PROGRAMTERV KIEGÉSZÍTÉSEIVEL közlekedhet.
 • Minden vízre szálláskor kötelező a mentőmellény használata! (Bójázás, Etetés, Behúzás, Fárasztás, stb.)
 • A HSz. szerint a csónak kötelező felszerelése:

  1. Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:
  2. a)    mentőmellény – Az úszni nem tudó felnőttek számának megfelelően, de legalább 1 db,
  3. c)    horgony – 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
  4. d)    kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm,
  5. e)    legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db,
  6. f)    egy elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban,
  7. g)    a csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla,
  8. h)    ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék – 1 db.
  9. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajak, kenu, kilbót, szkiff, dubló, triplett, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
  10. a)    mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
  11. b)    evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
  12. c)    legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1 db,
  13. d)    kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm.

 

 • 16 éven aluliak nem indulhatnak a versenyen.

 • 18 éven aluliak csak felnőttel együtt használhatják a csónakokat a verseny alatt. 


 Értékelés:

 1. 7 legnagyobb hal összsúlya

A verseny idején kifogott, és mérlegelt 7 legnagyobb hal összsúlya alapján kerülnek értékelésre a csapatok. Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró csapatot illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/db). 

A verseny végső sorrendjébe csak az a csapat lesz rangsorolva, aki megfogta a 7 db 7 kg feletti halát.


Egyéb rendelkezések:

 • A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás! Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
 • Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására.
 • A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.
 • A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.
 • A szervezők, a tavat üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak, a versenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.
 • A csapatok naponta 09.00 – 17.00 között fogadhatnak látogatókat. A látogatók gépjárműveiket kötelesek a kijelölt látogatói parkolóban leállítani, azzal a verseny területére nem hajthatnak be. A látogatók kötelesek közölni a szervezőkkel, hogy mely csapathoz érkeztek.
 • A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
 • Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.
 • Az NBBH szabályai teljesen megfelelnek a vonatkozó helyi előírásoknak, tartalmazzák is azokat, és a helyi illetékes hatóságok ellenőrzésével és jóváhagyásával kerültek kialakításra.
 • Mind a versenyzők mind pedig a segítők tudomásul veszik, hogy a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes nevezésnek a versenyre.
 • Minden versenyzőnek és segítőnek alá kell írnia a rendezvény jogi nyilatkozatát.
 • A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezők döntenek.

Mindenkinek sok sikert, eredményes horgászatot, jó szórakozást és teli pontyzsákokat kívánnak a szervezők!

Fő Támogatóink

 

Viharjelzés a Balatonon! FIGYELEM!!!

Elérhetőségek

Főszervező Szervező Szervező
Szamosi Attila
+36 (30) 219-4043 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pupos Norbert
+36 (70) 392-1529 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kovács Balázs
+36 (30) 494-1736 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kövess Minket